Poplatok za sanitku

Stretli ste sa už s tým, aby zdravotna prepravná služba vyberala poplatky od pacientov, ktorí sú od poplatku oslobodení? T.j. v onkologickej liečbe, resp. ZŤP?

Pokial ste drzitelom preukazu ZTP-S, platite 1 Sk za kilometer.

Ak je dany clovek onkologicky pacient, nemal by platit nic, a aj tak plati.

Z platby sú oslobodení:

Pacienti zaradení do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu, pacienti ktorým sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba, pacienti s tažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, pacienti ktorých prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice - zdroj: http://www.zzz.sk/?page=clanky/poplatky_oslob_sanitka