Populácia praktických lekárov starne

Praktických lekárov ubúda a ich populácia starne. Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS) okrem toho netešia niektoré tohtoročné kroky Ministerstva zdravotníctva SR



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11023-populacia-praktickych-lekarov-starne