Poradensko-liečebná starostlivosť v kontrole alkoholu

Poradenstvo v oblasti prevencie užívania alkoholických nápojov vykonávajú organizácie pôsobiace v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. V rezorte školstva pôsobí sieť pedagogicko-psychologických poradní, kam patria aj centrá výchovnej a psychologickej prevencie. V oblasti sociálnych vecí pôsobili centrá poradensko-psychologických služiebToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10798-poradensko-liecebna-starostlivost-v-kontrole-alkoholu