Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS funguje pri RÚVZ od roku 1993

Medzinárodný deň boja proti AIDS (1.12.) je od svojho vzniku jednou z najúspešnejších kampaní zvyšujúcich povedomie o tomto globálnom zdravotnom problémeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9319-poradna-pre-prevenciu-hivaids-funguje-pri-ruvz-od-roku-1993