Poruchy rovnováhy a vnímania akustických podnetov

Renomované inštitúcie, zaoberajúce sa problematikou analýz výskytu a trendu ochorení osôb aktívneho veku, konštatujú, že výskyt uvedených porúch bezprostredného kontaktu so životným okolím má stúpajúcu tendenciuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8187-poruchy-rovnovahy-a-vnimania-akustickych-podnetov