Poskytnúť prvú pomoc vie len desatina populácie

Bežné i menej bežné nehody a poranenia pripravili dnes v rámci Svetového dňa prvej pomoci organizátori úvodného ročníka prehliadky zložiek integrovaného záchranného systému v Poprade.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4942-poskytnut-prvu-pomoc-vie-len-desatina-populacie