Poskytnutá ZS v roku 2007 v sume 100 miliónov korún bola neodvôvodnená

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zrealizovala v uplynulom roku 3976 priamych kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom v 1129 prípadoch zistila porušenie právnych predpisov a poskytnutú starostlivosť ako neodôvodnenúToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4469-poskytnuta-zs-v-roku-2007-v-sume-100-milionov-korun-bola-neodvovodnena