Poskytnutá ZS v roku 2007 za 100 miliónov Sk bola podľa VšZP neodôvodnená

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zrealizovala v uplynulom roku 3976 priamych kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pričom v 1129 prípadoch zistila porušenie právnych predpisov a poskytnutú starostlivosť označila ako neodôvodnenúToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4596-poskytnuta-zs-v-roku-2007-za-100-milionov-sk-bola-podla-vszp-neodovodnena