Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré majú imobilných alebo čiastočne imobilných klientov stoja často pred dilemou poskytovať týmto klientom aj ošetrovateľské výkony alebo ich hospitalizovať.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12434-poskytovanie-zdravotnych-vykonov-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb