Posudzovanie odkázanosti osoby na sociálne služby

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. vo svojej prílohe č. 3 stanovuje spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12206-posudzovanie-odkazanosti-osoby-na-socialne-sluzby