Potičný: Kollár nenesie zodpovednosť za starostlivosť vo FNsP

Za chod nemocnice, ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na ktorú majú pacienti podľa ústavy nárok, zodpovedá v súčasnej situácii manažment FNsP, nie predseda LOZ Marian Kollár.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/553-poticny-kollar-nenesie-zodpovednost-za-starostlivost-vo-fnsp