Potraty v SR 2012

Celkovo bolo v roku 2012 evidovaných 16 021 potratov, čo v porovnaní s rokom 2011 znamená pokles o vyše 400 potratov (v r. 2011 bolo hlásených 16 484 potratov). Tento pozitívny trend však možno pozorovať len pri porovnávaní uvedených absolútnych čísel. Prepočty ponúkajú aj iný pohľad na vývoj potratovosti v daných rokoch. Kým v roku 2011 bol počet potratov na 100 živo narodených detí na úrovni 27,3, v roku 2012 dosiahol tento pomer hodnotu 28,8.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13571-potraty-vsr-2012