Povolenia pre záchranky majú platiť o dva roky dlhšie

Povolenia pre záchranky majú platiť dlhšie, ministerstvo zdravotníctva totiž navrhlo predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zo štyroch na šesť rokov. Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zároveň prináša povinnosť predložiť spolu so žiadosťou o vydanie povolenia aj doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania záchranky a projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12911-povolenia-pre-zachranky-maju-platit-o-dva-roky-dlhsie