Poznatky a skúsenosti onkologického pacienta so stravovaním

Stanoviť presne, čo máme jesť a čo nie, je ťažké a túto vyváženosť v jedení si musí stanoviť každý sám s ohľadom na svoju fyzickú aktivitu, vek, chorobyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12208-poznatky-a-skusenosti-onkologickeho-pacienta-so-stravovanim