Poznávajme sami seba

Každý by sa chcel dožiť vysokého veku v plnom zdraví a sviežosti. Želáme si to vzájomne vždy pri význačnejšej príležitosti, ale vstúpme do seba: robíme pre tento cieľ naozaj všetko?



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5306-poznavajme-sami-seba