Pozostatky zosnulých v zahraničí sa musia na Slovensku podrobiť pitve

Súdno-lekárskej pitve sa musia podrobiť pozostatky zosnulých privezené na Slovensko pri úmrtí v cudzine. Pitva sa musí vykonať aj v tom prípade, že sa už spravila v mieste úmrtia.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2957-pozostatky-zosnulych-v-zahranici-sa-musia-na-slovensku-podrobit-pitve