Pracovné lekárstvo zaznamenalo v SR pokroky

Kým v roku 1990 vykonávalo na Slovensku rizikové práce približne 220.000 ľudí, čo predstavovalo 10 percent, dnes je to niečo málo nad 100.000, teda päť percent ekonomicky činného obyvateľstvaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11064-pracovne-lekarstvo-zaznamenalo-v-sr-pokroky