Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ zorganizovali trojdňové stretnutie riešiteľov medzinárodnej štúdie HBSC na Slovensku

V závere uplynulého týždňa sa v Košiciach uskutočnilo trojdňové medzinárodné stretnutie riešiteľov HBSC štúdie (Health Behaviour in School Aged Children), čo je medzinárodná štúdia, ktorá sa realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou v rôznych krajinách sveta už takmer tridsať rokov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13111-pracovnici-lekarskej-fakulty-upjs-zorganizovali-trojdnove-stretnutie-riesitelov-medzinarodnej-studie-hbsc-na-slovensku