Prácu videonystagmografie skvalitní vo Vranove kalorický stimulátor


(Admin Zzz.sk) #1

Vranovská nemocnica uviedla v marci tohto roka do prevádzky Centrum pre vertigo, kde realizujú vyšetrenia a liečbu závratových stavov pacientov prostredníctvom moderného prístroja s názvom videonystagmografiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10434-pracu-videonystagmografie-skvalitni-vo-vranove-kaloricky-stimulator

(Ing. Ľubomír Lukáč) #2

Je to veľmi zaujímavé. Keby som sa chcel objednať na predmetné vyšetrenie, kde by som sa mohol kontaktovať, resp. čo obnáša samotné vyšetrenie? Ďakujem.


(Mgr. Mária Slováková) #3

Ak by som sa chcela objednať na vyšetrenie, kde sa mám kontaktovať, čo obnáša samotné vyšetrenie. Ďakujem