Prácu videonystagmografie skvalitní vo Vranove kalorický stimulátor

Vranovská nemocnica uviedla v marci tohto roka do prevádzky Centrum pre vertigo, kde realizujú vyšetrenia a liečbu závratových stavov pacientov prostredníctvom moderného prístroja s názvom videonystagmografiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10434-pracu-videonystagmografie-skvalitni-vo-vranove-kaloricky-stimulator

Je to veľmi zaujímavé. Keby som sa chcel objednať na predmetné vyšetrenie, kde by som sa mohol kontaktovať, resp. čo obnáša samotné vyšetrenie? Ďakujem.

Ak by som sa chcela objednať na vyšetrenie, kde sa mám kontaktovať, čo obnáša samotné vyšetrenie. Ďakujem