Praktickí lekári sa usilujú o emancipáciu v súlade s medzinárodnými skúsenosťami

Lekári prvého kontaktu na Slovensku budú pokračovať v úsilí o emancipáciu všeobecného praktického lekárstva v súlade s medzinárodnými skúsenosťami, pretože tento odbor ešte stále nie je dostatočne docenený.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2656-prakticki-lekari-sa-usiluju-o-emancipaciu-v-sulade-s-medzinarodnymi-skusenostami