Pre hluk z dopravy či prevádzok sa možno sťažovať na RÚVZ

Zabezpečenie ochrany ľudí pred hlukom v životnom prostredí respektíve neprekročenie prípustných hodnôt hladín hluku je podľa platnej legislatívy povinnosťou právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý zdroj hluku prevádzkuje. “V prípade hluku spôsobeného dopravou je za zabezpečenie takejto ochrany zodpovedný správca príslušnej pozemnej komunikácie, prevádzkovateľ železničnej dráhy, letiska a podobne,” vysvetlil zastupujúci hlavný hygienik Ivan Rovný.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12794-pre-hluk-z-dopravy-ci-prevadzok-sa-mozno-stazovat-na-ruvz