Pre pracovníkov v ošetrovateľstve je nevyhnutný entuziazmus a etika

Prezentácia poznatkov zameraná na výchovu a vzdelávanie v ošetrovateľstve bola hlavným cieľom II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve s medzinárodnou účasťouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3890-pre-pracovnikov-v-osetrovatelstve-je-nevyhnutny-entuziazmus-a-etika