Pre výskyt améb dočasne zatvorili krytú plaváreň v Prievidzi

Pre výskyt termotolerantných améb, ktoré môžu spôsobiť zápal mozgových blán, alebo očné infekcie, museli v Prievidzi dočasne zatvoriť krytú plaváreňToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1554-pre-vyskyt-ameb-docasne-zatvorili-krytu-plavaren-v-prievidzi