Preddavky na poistné odporúča VšZP platiteľom osobne prepočítať

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v súvislosti so zavedením spoločnej európskej meny euro na Slovensku od 1. januára 2009 upozorňuje na úpravu platenia preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5497-preddavky-na-poistne-odporuca-vszp-platitelom-osobne-prepocitat