Preddavky v novej výške treba uhradiť do 8. augusta


(Admin Zzz.sk) #1

Na základe ročného zúčtovania poistného za rok 2009 mohlo u samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) dôjsť k zmene výšky preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8669-preddavky-v-novej-vyske-treba-uhradit-do-8-augusta