Predlžovanie vlasov

Aké máte skúsenosti s predlžovaním vlasov? Poškodia sa pôvodné?