Predlžovanie vlasov


(m) #1

Aké máte skúsenosti s predlžovaním vlasov? Poškodia sa pôvodné?