Predpokladaným termínom zlúčenia DKC s DFNsP je 1. júl 2008

Po zlúčení Detského kardiocentra (DKC) s DFNsP nedôjde k zníženiu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a detská kardiochirurgia sa bude aj naďalej rozvíjať ako perspektívny medicínsky odbor. Takúto osobnú garanciu dnes rodičom všetkých detí, ktoré v DKC budú hospitalizované, poskytol minister zdravotníctva (MZ) SR Ivan ValentovičToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4262-predpokladanym-terminom-zlucenia-dkc-s-dfnsp-je-1-jul-2008