Predstavitelia ÚDZS informovali o stave verejného zdravotného poistenia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2006 prvýkrát vykonával svoju činnosť v plnom rozsahu, čo sa prejavilo aj vo zvýšení podaní smerovaných na ÚDZS. Prvýkrát bol uplatnený aj inštitút ročného zúčtovania poistnéhoToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2865-predstavitelia-udzs-informovali-o-stave-verejneho-zdravotneho-poistenia