Predstavujeme ambulanciu pre deti a dorast, MEDBABY, s.r.o.

Dovoľte, aby sme predstavili našu ambulanciu pre deti a dorast. Splnením podmienok k vydaniu povolení na prevádzku súkromnej ambulancie pre deti a dorast sme k dispozícii pre Vás a Vaše deti, prípadne dospievajúcich do skončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j.do 26., príp.do 28. roku života.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/919-predstavujeme-ambulanciu-pre-deti-a-dorast-medbaby-sro