Prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov SR v decembri 2008 z oblasti zdravotníctva

Uvádzame prehľad zákonov uverejnených v Zbierke zákonov SR v decembri 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5663-prehlad-zakonov-uverejnenych-v-zbierke-zakonov-sr-v-decembri-2008-z-oblasti-zdravotnictva