Prehodnotenie invalidného dôchodku

Dobrý deň. Od r. 2005 som na 50 % invalidnom dôchodku, ktorý mi bol vypočítaný zo mzdy + rodič. dovolenky za predošlé roky (1996-2005). Keď mi bol v r. 2005 priznaný 50% ID, tak som s ohodnotením môjho zdr. stavu nesúhlasila a odvolala som sa. Ale 3 súdne pojednávania trvajúce 3 roky, verdikt Soc. P. nezmenili. Od 04/2006 som sa teda zamestnala na 1/2 prac. úväzok, kde mám oproti predošlým zamestnaniam, podľa ktorých mi bol prerátaný ID, o dosť vyššiu mzdu. Môj zdr. stav sa ale t.č. zhoršil a od 11/2010 teda po (4 1/2 roku práce) som až doteraz 08/2011 na PN. Neviem či ešte nastúpim do zamestnania, PN mi končí 11/2011 a chcem si požiadať o prehodnotenie ID pre
1) aj percentuálne ohodnotenie zdr. stavu
2) aj preto, že som pracovala 4 1/2 roka za vyššiu mzdu.
Otázka znie: Ak teraz požiadam Soc. P. o prehodnotenie ID a napr. ich % ohodnotenie môjho zdr. stavu zostane na 50%, prerátajú a zarátajú mi pri prehodnocovaní ID aj mzdu a odpracované roky v zamestnaní od apríla 2006 až ku dňu tejto novej žiadosti? Predpokladám, že by sa mi tým zvýšila výška ID. Soc. poistenia - všetky druhy - boli za mňa po celý čas tohto zamestnania pravidelne odvádzané.