Prekonať predsudky voči narkomanom a alkoholikom má projekt IATPAD

Prekonať predsudky zdravotníckych pracovníkov voči alkoholikom a narkomanom ako aj uľahčiť prístup závislých k liečbe ich návyku, si dal za cieľ európsky projekt IATPAD, ktorého garantom na Slovensku sa stalo Centrom pre liečbu drogových závislostí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2196-prekonat-predsudky-voci-narkomanom-a-alkoholikom-ma-projekt-iatpad