Prelom v umelom oplodňovaní pomôže miliónom žien

Použitie prirodzeného rastového faktora podstatne zvýšilo úspešnosť vývoja zárodku po oplodnení "v skúmavkeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9556-prelom-v-umelom-oplodnovani-pomoze-milionom-zien