Prenatálna starostlivosť

Primárna starostlivosť sa v tehotenstve vykonáva v ambulantných gynekologických zariadeniach, v ktorých pracuje odborný ženský lekár a pôrodná asistentka. Hlavnou úlohou ambulantného gynekológa je zabezpečiť včasnú diagnostiku tehotnosti a prenatálnu (predpôrodnú) starostlivosťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11692-prenatalna-starostlivost