Prestať a obmedziť fajčenie sa dá

Každý deň veľa fajčiarov premýšľa nad myšlienkou skončiť s fajčením. Aj keď štatistiky o počte úspešne odvyknutých nevyznievajú optimisticky, jedna vec je istá – každá nezapálená cigareta vedie k predĺženiu života a zmierneniu zdravotných následkov dlhoročného fajčenia.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1605-prestat-a-obmedzit-fajcenie-sa-da