Prevencia aterosklerózy a ischemickej choroby srdca

Choroby srdca a ciev sú v súčasnosti najčastejšou príčinou smrti vo vyspelých krajinách, pričom dominuje ateroskleróza a jej komplikácie akými sú ischemická choroba srdca a náhle cievne mozgové príhody.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9672-prevencia-aterosklerozy-a-ischemickej-choroby-srdca