Prevencia prenosu infekčných ochorení v stomatologickej praxi

Významnou súčasťou stomatologickej praxe je prevencia a kontrola infekčných ochorení a pravidelné informovanie stomatologických pracovníkov. Okrem lekárov, sestier a technikov sú infekčnému materiálu vystavení aj samotní pacienti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12245-prevencia-prenosu-infekcnych-ochoreni-v-stomatologickej-praxi