Preventívne prehliadky v ambulancii všeobecného lekára

V ostatnej dobe sa často a v rôznych súvislostiach skloňuje slovo prevencia. Väčšina ľudí si v myšlienkach vybaví práve prevenciu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Predchádzanie závažným chorobám, ku ktorým patria najmä choroby onkologické, kardiovaskulárne či metabolickéToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11735-preventivne-prehliadky-v-ambulancii-vseobecneho-lekara

Omyl:Hepatálky a lipidy nie sú uvedené v zákone o pre-
ventíbnych prehliadkach!