Prezident odobril povinnosť zdravotníkov poistiť sa proti spôsobenej škode

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú držiteľmi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a nie sú členmi komôr, budú musieť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7892-prezident-odobril-povinnost-zdravotnikov-poistit-sa-proti-sposobenej-skode