Prezident podpísal zverejňovanie zoznamu vôd určených na kúpanie na webe ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude musieť každoročne zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam vôd určených na kúpanie. Verejnosť sa tak bude môcť nielen informovať, ale tiež podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri revidovaní a aktualizácii zoznamu a dĺžky kúpacej sezóny. ÚVZ SR by ich mal následne primerane zohľadniť. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12905-prezident-podpisal-zverejnovanie-zoznamu-vod-urcenych-na-kupanie-na-webe-uvz