Prezident SLÚŠ vyzval lekárov na podpisovanie zmlúv so súkromnými poisťovňami

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) Andrej Janco vyzýva súkromných ambulantných lekárov aby podpísali zmluvy so všetkými súkromnými zdravotnými poisťovňami.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1944-prezident-slus-vyzval-lekarov-na-podpisovanie-zmluv-so-sukromnymi-poistovnami