Pri dočasnom prevode zaniknutej EZP sa porušil zákon

Pri dočasnom prevode poistného kmeňa zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) na Spoločnú zdravotnú poisťovňu došlo podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) k porušeniu zákona o zdravotných poisťovniachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9382-pri-docasnom-prevode-zaniknutej-ezp-sa-porusil-zakon