Pri Ostrihome našli 11 uhynutých labutí

Jedenásť uhynutých labutí pozbierali z ľadových krýh ostrihomského Malého Dunaja požiarnici a veterinári.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/166-pri-ostrihome-nasli-11-uhynutych-labuti