Pri výučbe medikov a lekárov pomôže umelý pacient

Pri výučbe medikov a lekárov pomôže umelý pacient – špičkový simulátor, ktorý zakúpila lekárska fakulta UPJŠ pre potreby I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13403-pri-vyucbe-medikov-a-lekarov-pomoze-umely-pacient