Príbehy z ordinácie dvoch liečiteľov

Ich liečenie malo obrovský úspech. Tvrdia, že existuje pomerne široký priestor na spoluprácu liečiteľov s lekármi bez toho, že by si konkurovali či odčerpávali finančné prostriedky. Ide nielen o spoluprácu v medicínskej osvete, prevencii, v poradenských službách o správnej životospráve, ale aj paralelne s oficiálnou medicínou, najmä však po medicínskom liečení, pri práci s „odloženými“, dlhodobo chorými, tzv. nevyliečiteľne chorými pacientmi ap.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13831-pribehy-z-ordinacie-dvoch-liecitelov

Liecim sa na reumu. Bolia ma male klby nohy, ruky, opucham