Približne 200 odborníkov sa zúčastní 25.ročníka Vojtekových – Rudnikových dní

„Ďalšími témami, ktorými sa budeme zaoberať, sú infekcia respiračného traktu, imunológia a alergológia, astma a detská chirurgia,“ vymenúva Kolcúnová.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12921-priblizne-200-odbornikov-sa-zucastni-25rocnika-vojtekovych-rudnikovych-dni