Približne polovica mladých zubárov odchádza po ukončení školy do zahraničia

stomatológia

(Admin Zzz.sk) #1

Približne polovica zubných lekárov, ktorí ukončia štúdium na dvoch slovenských lekárskych fakultách, odchádza každoročne za prácou do zahraničia.



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1973-priblizne-polovica-mladych-zubarov-odchadza-po-ukonceni-skoly-do-zahranicia