Približne polovica mladých zubárov odchádza po ukončení školy do zahraničia

Približne polovica zubných lekárov, ktorí ukončia štúdium na dvoch slovenských lekárskych fakultách, odchádza každoročne za prácou do zahraničia.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1973-priblizne-polovica-mladych-zubarov-odchadza-po-ukonceni-skoly-do-zahranicia