Približne tri milióny ľudí zomiera ročne na obštrukčnú chorobu pľúc

Približne tri milióny ľudí podľahne ročne chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP), ktorej svetový deň pripadá na 15. novembra. Choroba je celosvetovým zdravotným problémom, pretože je štvrtou najčastejšou príčinou smrtiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1580-priblizne-tri-miliony-ludi-zomiera-rocne-na-obstrukcnu-chorobu-pluc