Prienik ortuti do organizmu


(Admin Zzz.sk) #1

Koncentrácie ťažkých kovov v atmosfére, pôde, vode a v sedimentoch predstavujú vážny ekologický problém. Medzi dôležité negatívne pôsobiace ťažké kovy patrí aj ortuť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6869-prienik-ortuti-do-organizmu

(Ondrej Slivka) #2

Chcel by som spresniť článok.
Podľa článku sú najstaršie ložiská v Almadéne a v Idrii. Ale nieje tomu tak.
Staršie bane a najväčší vývoz ortuti bol z
Ortuťových baní v Malachove(pri B. Bystrici),ktoré sa datuje do 11.-13.stor. a bolo najvýznamnejším v celej evrópe. Teda aj v tejto oblasti má Slovensko celoevrópsky význam. Celý proces ťažby bude mapovaný v
Malachovskej bánskej ceste, ktorá sa pripravuje od roku 2007 ako turisticko-informačná cesta, na ktorej pracujú kapacity z oblasti geológie,mineralógie,botaniky,histórie,zoolo´gie a bude súčasťou Banskobystrického geomontánneho parku. S pozdravom starosta.