Prijmite kvietok nádeje 12. apríla 2013

Znie posolstvo, prostredníctvom ktorého sa Liga proti rakovine v tomto roku prihovára verejnosti s prosbou o podporu Dňa narcisov. V piatok, 12. apríla 2013, sa v uliciach miest a obcí Slovenska uskutoční už 17-ty ročník tejto verejno-prospešnej finančnej zbierky.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13507-prijmite-kvietok-nadeje-12-aprila-2013